Bill och Melinda Gates Foundation är en av världens största privata välgörenhetsorganisationer.

Samlad översikt. Bill och Melinda Gates Foundation Bill och Melinda Gates Foundation: är en av världens mest framstående privata välgörenhetsorganisationer, grundad år 2000 av affärsentreprenören…

Slut på innehåll

Slut på innehåll