ETT “SPRÅNG” MOT MÄNSKLIGHETENS FÖRSTÖRELSE (TRANSHUMANISMEN)

Den här artikeln visades ursprungligen på Unlimited Hangout. Världens rikaste medicinska forskningsstiftelse, Wellcome Trust, har samarbetat med ett par tidigare DARPA-direktörer som byggde Silicon Valleys “skunkworks”…

Slut på innehåll

Slut på innehåll