VISSTE DU DET HÄR OM FÖRENTA NATIONERNA?

Att FN-stadgan skrevs av förrädaren Alger Hiss, Mulatoff och Vyshinsky?

Att Hiss och Mulatoff hade gjort inom ramen för det hemliga avtalet att FN:s militärchef alltid skulle vara en ryss utsedd av Moskva?

Att vid sina hemliga möten i Jalta, beslutade Roosevelt och Stalin, på uppdrag av Illuminati som fungerade som CFR, (Council on Foreign Relations)

Att FN måste placeras på amerikansk mark?

Så fungerar NATO

Ordföranden i Natos högsta beslutande församling, Nordatlantiska rådet (NAC), Jens Stoltenberg. Bilden är tagen under en presskonferens den 7 april…

Slut på innehåll

Slut på innehåll