GLOBALISMEN.SE

DEN VÄRLDSOMSPÄNNANDE GLOBALISTMAFFIAN

GLOBALISTMAFFIAN.SE

"Globalismen.se / GLOBALISTMAFFIAN.SE - Primärt, fokus på global geopolitik - Sekundärt, Sveriges interna ANGELÄGENHETER, som är av betydelse för samhället"

Kritikstormar mot Jimmy Åkessons (SD) moské-utspel
“Det hotar Sveriges eventuella Natomedlemskap” Jimmy Åkesson har uttryckt sin åsikt angående...
Dagens datum och tid
Fredag, den 13 oktober 2023, kl. 23:40, vecka 41

SENASTE NYTT!

SVERIGE LIDER AV NATIONELL POLITISK OIKOFOBI
Förutom att Sveriges politiker, godhetsknarkare, MSM och klimatalarmister, alla dessa begår och deltar...
THE CABAL
Det är oerhört viktigt att upplysa människor om de globala krafter som försöker ta kontroll, med det...
Lista över riddare av strumpebandet (1348-nutid)
1 (inv 1348) Edward, Prince of Wales (Founder). Known since 1569 as the "Black Prince." The hero of...
Trilaterala Kommissionen
David Rockefeller (De 300) grundade Trilaterala kommissionen som består av tre grupperingar: Förenta...

STÅENDE ARTIKLAR

Bild:S.Kling/Globalismen.se

Överstatligt Legalt Kriminellt Nätverk

De kopplar samman olika delar av den globala nätverket, som utöver WEF, består av organisationer såsom FN, EU, WHO, YGL, läkemedelsindustrin, filantroper och tillsammans utgör världens ekonomiska eliter. “Globalistmaffian”

Bild:S.Kling/Globalismen.se

Hjärntvättar Och Programmerar Ledare

Young Global Leaders (YGL) grundades av World Economic Forum (WEF) år 2004 med målsättningen att erbjuda unga talanger, som uppfyller specifika kriterier, möjligheter att utvecklas till kommande ledare. 

Bild:S.Kling/Globalismen.se

Sverige behöver lämna WHO

WHO, Världshälsoorganisationen, föreslår genomgripande förändringar i sin författning.

Förändringarna innebär i praktiken att WHO blir ett lagstiftande organ istället för ett rådgivande organ.

Bild: JEANDER (Jan-Erik Ander)

TIDÖ-Gänget

Endast illustrativ bild på skaparna av ” Tidöavtalet” 

Lightbox? Klicka på bilden

13
Skapad den
SWEXIT EU?

BÖR SVERIGE LÄMNA EU?

STÅENDE ARTIKLAR

Bild:S.Kling/Globalismen.se

Trygga landets Säkerhet och Skydda Befolkningen

Undvika att associera försvarsmakten med politiska strömningar, eller agendor som kan ifrågasättas.

Bild:S.Kling/Globalismen.se

Varför! WHO är en ohälsosam och korrupt organisation

WHO: Fara för folkhälsan; Bill Gates är WHO:s främsta finansiär och bidrar med 4,84 miljarder dollar

Bild:S.Kling/Globalismen.se

Koranbrännare är utländska provokatörer-agitatorer

Utländska agitatorer bör inte tillåtas utnyttja Sverige för att genomföra  demonstrationer eller……

Bild:S.Kling/Globalismen.se

Dr. Peter McCulloughs : Tal i EU-parlamemtet

Dr. McCullough inleder med att belysa  WHO.s roll och uttrycker oro över deras hantering av pandemin.

GLOBALISMEN.SE

Globalismen.se är politiskt och ekonomiskt oberoende media som har primärt fokus på Global Geopolitik, och Sekundärt på Sveriges interna angelägenheter som är av betydelse för samhället 

Globalismen.se använder inte kommentarsfällt av olika anledningar. Främsta anledningen är tidsbrist, att (moderera) sköta kommentarsfälten. 

Vi använder oss inte av, eller förekommer på sociala medieplattformar som, Facebook, Twitter, (X), Tik Tok, Youtube, eller liknande som till viss del är, och kan vara desinformativa, andra tystar det fria ordet och slutligen, demokratin

Globalismen.se copyright©2015-2023

UPPMANING!

På Globalismen.se strävar vi efter att erbjuda högkvalitativ information och en bredd av perspektiv på globala frågor. Vi inspireras av öppenhet och aktiv dialog, som uppmuntrar våra besökare att utforska, undersöka och objektivt granska innan de tar sina egna ståndpunkter.

Vi tror att det är avgörande för varje medborgare att ha förmågan att tänka kritiskt och väl informerat när man står inför globala utmaningar. Vårt tanke är att hjälpa och stödja våra besökare att uppnå denna förmåga, inte att påverka eller kontrollera deras åsikter och handlingar. Vi tror att nyfikenhet och ödmjukhet är nyckeln till en balanserad syn på globala utmaningar. Vi är stolta över att vara en del av denna process och att hjälpa våra besökare att uppnå sina fulla potential och visioner.